Jag arbetar bara med de bästa materialen för jag vet att det är ett måste för ett utmärkt slutresultat. Framförallt så älskar jag naturmaterial. De har egenskaper som vi människor aldrig kan skapa på konstgjord väg. Egenskaper som bäst kommer fram om naturmaterialen tillåts vara levande och unika.

Läder

Historia

Människans användning av djurs hudar går långt tillbaka i tiden. Det antas att när människan emigrerade norrut på jordklotet använde de djurhudar som skydd mot kyla, men de arkeologiska läderfynd som finns är ofta inte speciellt gamla. En obehandlad hud förstörs snabbt, men en djurhud som garvas till läder blir beständig mot förruttnelse. Men även läder förmultnar förr eller senare.

Genom historien har läder varit ett ofta förekommande inslag som har använts till många skiftande föremål. Skillnader i råmaterial och garvningsproccess gör att läder kan få en mängd olika egenskaper som därmed gör läder lämpligt för en lång rad ändamål. Läder kan vara mjukt och smidigt som textilier, fast och stel som en korg, eller hårt och vattentätt som en kruka.

Miljö

Under 1800-talet upptäcktes en ny garvningsmetod med krom som garvämne. Att garva med krom var billigt och det gick snabbt. Redan vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal hade metoden slagit igenom med full kraft och större garverier som använde krom konkurrerade ut mindre som fortfarande använde vegetabiliska garvämnen.

Att garva med krom är fortfarande den dominerande metoden. Den har dock en viktig nackdel. Krom är farligt för både människor och miljö. Kromrester som finns kvar i lädret kan orsaka allergier, men framförallt så innebär kromgarvning stora negativa effekter för de människor som arbetar med det och för miljön kring de platser där garverierna finns. En stor del av världens garverier finns nämligen i länder som både har bristfällig miljölagstiftning och dålig kontroll av de regler som finns.

Egenskaper

Förutom att vegetabilisk garvning är betydligt skonsammare mot miljön så ger det ett läder med delvis andra egenskaper. Vegetabiliskt garvat läder är ett naturligt, levande läder. Att lädret har sitt ursprung som en ko med märken efter ärr och insektsbett döljs inte, utan man kan se att varje hud är unik eftersom det kommer från en unik individ. Denna naturliga yta åldras vackert och med användning utvecklas en unik patina. Varje läderhud liksom det som tillverkas därav får en helt individuell karaktär.

Tärnsjö Garveri

Tärnsjö Garveri i Uppland har som mål att producera läder av högsta kvalitet samtidigt som de vill respektera miljön. Därför använder de sig av vegetabilisk garvning, en gammal metod som inte är lika vanlig som den snabbare och billigare kromgarvningen. Ett slutresultat med hög kvalitet kräver en bra råvara och garveriet hämtar sin råvara från lokala slakterier. Tack vare att Sverige har en god djurhållning kommer hudarna från friska kor med få skador på huden.

Lin

Historia

Genom linberedning förädlas linplantorna till spinnbara fibrer som kan bli till garn och vävas till tyg. Lin har länge odlats, spunnits till garn och vävts till tyg. Det finns t ex fynd av 7 000 år gamla linnetyger i Egypten. När man i ett projekt för några år sedan skulle återskapa flera tusen år gamla kläder som en gång tillhört Egyptens farao Tutankhamun visade det sig vara omöjligt att få fram lika tunn lintråd som en gång använts. Dagens lin har dels grövre fibrer än den tidens och dels kan riktigt tunn tråd inte spinnas med maskin, för det krävs en riktigt skicklig handspinnerska.

Lin har tidigare odlats för husbehov i så gott som hela Sverige. Hälsingland visade sig vara speciellt lämplig för linodling och redan under medeltiden förekom det överskottsproduktion som medförde att linne användes som handelsvara. Särskilt framgångsrik var produktionen under 1700- och 1800-talen. Sedan konkurrerades linet ut av den billigare importerade bomullen. Idag förekommer ingen kommersiell odling av lin i Sverige, men några få linneväverier finns fortfarande kvar.

Miljö

Linodling kräver betydligt mindre vatten och kemikalier än bomullsodling.

Egenskaper

Lin har en naturlig lyster och det oblekta lingarnet kommer, om det utsätts för solljus att blekas med tiden. Lingarnets grovlek brukar ofta variera vilket ger linnetyg struktur och en levande yta. Lin är dessutom starkt, tåligt och smutsavvisande.

Växbo Lin

Växbo Lin väver sina tyger i en liten fabrik i Hälsningland. Vid starten 1989 var inriktningen enbart spinning men efter några år startade även linneväveriet. Deras vision är att utveckla och tillverka linneprodukter med avsikt att väcka lust och skapa mervärde samt att föra vidare en unik hantverkstradition. Garn och tyg är alla märkta med Bra Miljöval.