Ordet hållbart innefattar så många olika delar och aspekter. Miljö, produktion, funktion, design och ännu mer. Ordets många tolkningar kan vara ett problem, men att hållbart är så brett är också orsaken till att jag gillar ordet. För det är viktigt att se både helheten och alla delar på en och samma gång. Det här är min tolking.

Helheten startar med målet. Ett hållbart mål handlar inte främst om marknadsandelar, volym och omsättning, även om det inte finns något hållbart med ett företag som inte går med vinst. Ett hållbart mål handlar om att skapa något meningsfullt. Att inte behöva kompromissa med det som verkligen är viktigt. Att aldrig stressa utan låta design och kvalitet ta tid. Att ha en nära kontakt med dig som kund, för att du är nöjd är ett verkligt hållbart mål.

Hållbar design ska aldrig vara omodern. Tillfälliga trender får aldrig vara i fokus. Men hållbar design får aldrig sakna personlighet. Hållbar design ska kunna anpassa sig till dig som bär den, så att du känner att den passar dig och ingen annan.

God design är inget utan funktion. Användbarhet och bekvämlighet är en förutsättning för hållbarhet. Men endast praktisk funktion kommer inte att göra dig som användare lycklig, för att du ska vara en nöjd användare krävs mer.

För att genomtänkt design och funktion ska fungera tillsammans krävs väl valda material. Material som är av högsta kvalitet så att de håller länge. Material som verkligen passar för ändamålet. Material som framställs med hänsyn till djur, människor och miljö. Kvalitetsmaterial är något som du både kan känna och se.

Hållbar produktion måste få ta tid. Att pressa tid och pris kan aldrig vara hållbart. Hållbar produktion måste bygga på efterfrågan. Säsongsbaserade kollektioner som måste produceras i förväg med överproduktion som måste reas bort som reslutat kan kan aldrig vara hållbart. Det är varken resurssparande eller ger dig som kund rätt pris och det du verkligen vill ha.

För i ett hållbart företag är kundservice central. Att du är nöjd är viktigare än allt annat. Tanken bakom och produktionen av produkterna är bara början. Att du värdesätter och vårdar det du köpt är den ultimata hållbarheten.

Hållbarhet är inget som någonsin blir färdigt, det är ett pågående arbete med att göra saker bättre. Att tänka på helheten och delarna. Att tänka kritiskt och kreativt. Samtidigt som man inte glömmer hur viktigt det är med omtanke och glädje.